Regulamin zakupów

 

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CUDNE WIANKI

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy CUDNE WIANKI [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Michał Cudak, ul. Zalesie 44/36 30-384 Kraków, NIP: 7722383528, tel. 692870875, adres email: zamowienia.cudnewianki@gmail.com.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Ponieważ towar wykonywany jest ręcznie jego wygląd oraz wymiary mogą w niewielkim stopniu odbiegać od egzemplarzy prezentowanych na zdjęciach.

6. Sklep prowadzi działania zapewniające poprawnego działania strony internetowej, wg aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu.

8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres:zamowienia.cudnewianki@gmail.com.

9. Podczas składania reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, zobowiązuje się do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§6

Zasady anulowania zamówień

1. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który poprzednio odmówił przyjęcia zamówienia płatnego przy odbiorze.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sklepu lub nie zostanie dokonana kompletna wpłata w na rachunek bankowy Sklepu (dotyczy to zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) .

3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli przesyłka nie została odebrana przez Klienta lub wróci do Sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia, anulowania lub nieprzyjęcia zamówienia oraz do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowego lub niepełnego uzupełnienia formularza rejestracyjnego (w szczególności dotyczy to wprowadzenia niekompletnych lub błędnych danych Klienta) oraz naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia odstąpienia od umowy w przypadku, gdy odesłany towar nosi ślady użytkowania.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

§8

Zwroty zamówień

 1. Zamówienia spersonalizowane lub modyfikowane na życzenie Klienta nie podlegają zwrotowi. Jeżeli w momencie zakupu na stronie produktu widnieje status: "dostępny na zamówienie" oznacza to, że produkt ten jest zamówieniem spersonalizowanym. Produkt z jakąkolwiek modyfikacją (zamiana koloru drutu, elementów, proporcji, gęstości, wymiarów itd.) jest zamówieniem spersonalizowanym. Zmiana koloru wstążki nie jest traktowana jako modyfikacja.

 2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 3. W przypadku zwrotów zamowień w trybie express, dopłata za przyspieszoną realizacje zamówienia (30% ceny podstawowej) nie podlega zwrotowi.

 

§9

Zamówienia spersonalizowane

1. Czas wysyłki towarów spersonalizowanych może wynieść do 15 dni roboczych.

2. Zamówienia spersonalizowane lub modyfikowane na życzenie Klienta nie podlegają zwrotowi.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów spersonalizowanych dochodzi w momencie zatwierdzenia finalnego produktu przez Klienta (w postaci zdjęć wysłanych do zatwierdzenia).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy anulowania zamówienia po wpłacie i rozpoczęciu prac.

 

§10

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§11

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl