Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez CUDNE WIANKI z siedzibą w Krakowie ul. Zalesie 44/36, właściciela sklepu internetowego www.cudnewianki.com.pl, zwanego dalej sklepem internetowym. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. Administratorem danych osobowych są CUDNE WIANKI z siedzibą w Krakowie ul. Zalesie 44/36, REGON: 522172607, NIP: 7722383528. 

 

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.

4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z firmą CUDNE WIANKI (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Przetwarzamy dane klientów, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, datę ślubu oraz obwód głowy.

9. Zapewniamy wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

II. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

a) formularz wypełniany online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, rejestracji w sklepie, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów.

b) kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować.

2. Strona sklepu internetowego używa plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika sklepu internetowego. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies stosowane są w celu:

a) konfiguracji serwisu;

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;

d) analizy i badań oglądalności;

e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Brak zgody na przyjmowanie plików cookies można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów.

Pliki cookies zamieszone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców oraz partnerów, w szczególności przez: CLICK SHOP oraz HOME.PL. Wykorzystują oni pliki cookies do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. uniemożliwiają identyfikację osoby). 

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane

1. Udostępnione przez klientów dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO.

2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.

3. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

CUDNE WIANKI zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

V. Prawa użytkownika

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów przez nas  oferowanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2. Respektujemy przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza, prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osoba, której dane są przetwarzane, może się do nas zwrócić na drodze pisemnej lub mailowej o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w naszej polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki.

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: hello@cudnewianki.pl 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl